Хартиени сламки? Не, благодаря!

В крайна сметка проблемът с пластмасовите сламки е същият като проблема с хартиените: дали енергията, използвана за производството им и транспортирането им до чашата Ви, наистина струва 20-те минути употреба, които може да получите от тях, преди да ги изхвърлите?

ПРОИЗВОДСТВО:

За производството на хартиени сламки се използва дървесна каша, която преминава процес на химическо избелване, за да се превърне цвета от кафяв в бял. Освен това е необходима избелена повърхност за боядисване на сламката в различни цветове, което е основна цел при продажбата им - привлекателен принт.


Самата конструкция обикновено се състои от 3 слоя хартиена каша, като има малко количество водоразтворимо лепило между всеки от слоевете. Това е и причината самите сламки да се разпадат след кратка употреба в течности.


Тъй като хартиените изделия са по-енергоемки за производство, производството на хартиени сламки всъщност използва повече ресурси (и отделя повече парникови газове), отколкото производството на пластмасови сламки!


ОТПАДЪК:

Само защото обикновената хартия е биоразградима, това не означава, че хартиените сламки са биоразградими. Нещо повече, терминът биоразградим може да има различни дефиниции и понякога може да бъде подвеждащ.


За да се счита за „биоразградим“, въглеродният материал на продукта трябва да се разгради само с 60% след 180 дни. В реални ситуации, хартията може да издържи много по-дълго от 180 дни (но все пак ще изчезне по-бързо от пластмасата, разбира се). Въпреки това, повечето съоръжения за рециклиране няма да приемат замърсени с храни хартиени продукти. Тъй като хартията абсорбира течностите, се оказва, че хартиените Ви сламки няма да бъдат рециклирани.


Освен това, самите сламки се покриват с восък отвътре, който да гарантира запазване на целостта за прилично време (често обаче не повече от 20-на минути). Подобно покритие може да се постави и от външната страна, което обаче компрометира тяхното рециклиране.

76 преглеждания