Да рециклираме ли стъклото?

Първо, важно е да се отбележи, че стъклото е безкрайно рециклируемо тъй като никога не губи качеството и чистотата си. Но реално дали е по-добре да го предаваме за рециклиране и какви са минусите при процеса на производство?

ПРОИЗВОДСТВО:


Стъклото се произвежда от изцяло природни ресурси като пясък, варовик и рециклирано стъкло. Въпреки че имаме тонове пясък на плажове, пустини и на дъното на водните басейни, ние го използваме по-бързо отколкото планетата може да го попълни. В световен мащаб се използва повече пясък, отколкото нефт - 50 милиарда тона всяка година.


Важно уточнение е, че само конкретен вид пясък може да се усвои за целите на производството на стъкло, а именно – добиван от дъната на водни басейни. Пясъкът може да бъде класифициран в три вида, въз основа на размерите на зърното, като едър, среден и фин. Определянето на тези фракции е важно, тъй като те влияят върху инженерните и експлоатационните характеристики на пясъка. Гладките заоблени частици биха предложили по-малка устойчивост, отколкото ъглови или удължени частици с грапави повърхности.


Изваждането на пясък от естествената среда разрушава екосистемата, като се има предвид, че върху него живеят бентосни организми, които са централно звено в хранителната верига. Премахването на пясък от морското дъно оставя бреговите съобщества отворени за наводнения и ерозия.

След като тези суровини са събрани, те се транспортират до партидна къща, където се инспектират и след това се изпращат в пещ за топене, където се загряват от 1426 до 1593 градуса по Целзий. След това преминават през процес на кондициониране, оформяне и довършване, преди да станат краен продукт. След като крайният продукт е създаден, той се транспортира, за да може да се измие и стерилизира, след което отново да се транспортира до магазини за продажба или употреба.


ПРОБЛЕМИТЕ:


Има много причини рециклирането на стъкло да е толкова ниско:

1) Стъклото, поставено в кошчето за рециклиране, се използва като евтино покритие за депа за поддържане на ниски разходи;

2) Често хората изхвърлят нерециклируеми материали в кошчето за отпадъци и замърсяват целия кош;

3) Цветното стъкло може да бъде рециклирано и разтопено само с подобни цветове;

4) Някои стъкла не подлежат на рециклиране поради начина, по който са произведени да издържат на високи температури.


Въпреки че стъклото е напълно рециклируемо, за съжаление има някои съоръжения, които решават да го натрошат и вместо това го използват като капак за депата си. Това е по-евтино от реалното рециклиране или намиране на друг покривен материал за депа.


Покривният материал за депата е смес от органични, неорганични и инертни компоненти (например стъкло). Те се използват за контрол на лошите миризми, които депата отделят, възпират вредители, предотвратяват запалването на отпадъците и ограничават оттока на дъждовните води. За съжаление, използването на стъкло за тези цели не помага на околната среда, тъй като предотвратява повторното му използване.

Стъклото отнема много, много дълго време, за да се разгради. Всъщност на една стъклена бутилка й отнемат 1 милион години, за да се разгради в околната среда, евентуално дори повече, ако е на сметище.


Тъй като жизненият цикъл на стъклото е толкова дълъг и тъй като стъклото не извличат химикали, по-добре е да използвате стъклените изделия колкото се може повече за различни цели, преди да ги рециклирате!


Тъй като стъклото е непорьозно и непромокаемо, няма взаимодействие между стъклената опаковка и продуктите вътре, което не води до промяна във вкуса. Плюс това, стъклото има почти нулева степен на химически взаимодействия, което гарантира, че продуктите в стъклени буркани и бутилки запазват своя аромат.

257 преглеждания