кажи "Да" на пшеницата

НОВОТО МОДЕРНО Е ЕСТЕСТВЕНОТО

ПРОБЛЕМЪТ С ПЛАСТМАСАТА

Средно в Европа се използват 36,5 милиарда сламки на година, като за тяхното производство се отделят

1 398 240 000 тона въглероден диоксид!

Дори да бъдат заменени с биопластмаси, емисиите биха били 1 048 320 000 тона, за да покрият изцяло нуждите на пазара.

Алтернативата е абсолютно наложителна!

Поради това нашите пшенични СЛАМки са идеалната алтернатива, тъй като са произведени от възобновяеми източници, напълно естествено разградими дори хвърлени в двора, подходящи за големи заведения, стабилни и екологосъобразни на ниска цена.

Направете заедно с нас промяната още днес!

ПШЕНИЧНИ СЛАМКИ? ДА, ВЪЗМОЖНО Е!

 
КОНТАКТИ

"СЛАМКА" ООД

София, България

slamka_bg@yahoo.com

+359 883 33 7171

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© 2019 by SLAMka