От любов. Любов към работата, любов към свободата да вземем решение за промяна, любов към добрия избор.

 

Екипът ни се състои от хора, завършили образованието си в сферата на биотехнологиите и екологията. Професионалното ни развитие ни отведе в средите, в които за хората околната среда има значение, в които работата, която вършим, не е само за нас, а за една истинска промяна.

 

Затова създадохме и СЛАМка – една наша смела мечта за един различен продукт, в който да можем да вложим всичко ценно за нас. А ценното е развитието на един истински устойчив бизнес у нас, поддържането на истински близки отношения с нашите партньори и клиенти. Поради това и производителите на нашата пшеница са наши близки приятели, с които ни обединяват смелите мечти.

 

Следващата стъпка е да споделим нашия труд и с Вас!  

ЗАЩО СЪЗДАДОХМЕ СЛАМКА

field-1906641_1920.jpg
bulgarian-folk-costume-4017174_1920.jpg